Slovenská  verzia
Slovenský
Magyar  verzió
Magyar
English  version
English
VILLANYSZERELÉS
ELADÁS - SZERELÉS -  TERVEZÉS - VIZSGÁK - GYÁRTÁS - FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE


HI-TECH ELEKTRO Kft. társaságról.


Hagyomány
A HI-TECH ELEKTRO Kft családi vállalkozás. Az elektromosságban való könyvelés 2000-ben kezdődött el, amikor Czinege Márta szabadúszóként indult el a pályán. 2004-ben alapították a Hi-Tech Elektro céget és azóta kiterjesztették a szolgáltatások skáláját.

Jelenleg a vállalat több részlegre oszlik, amit családtagok irányítanak:

  • Eladás kis és nagykereskedelem, raktár - Czinege László
  • Kereskedelem - Czinege Richard
  • Rendelések és projektek megvalósítása - Czinege Valter
  • Adminisztráció és könyvelés - Czinege Márta

Cégünk célja, hogy ellássuk ügyfeleinket olyan minőségi szolgáltatásokkal és megoldásokkal, amelyek maximális hatékonysággal elégítik ki szükségeiket és segítenek javítani tevékenységeiken.

Tapasztalat
Majdnem 10 éve vagyunk jelen a piacon. A vállalat legértékesebb tulajdona a szakképzett alkalmazottak erős és motivált csapata, akik tapasztalatukkal igyekeznek eleget tenni a projektek követelményeinek.
Ez a csapat biztosítja a tervmegoldások műszaki szempontjait és kiváló megvalósításukat.

Háttér
A HI-TECH ELECTRO Kft. saját épületében működik Dunaszerdahelyen, az Ádor utca 5400 alatt. A létesítmény egy boltból, egy raktárakból, gyártási létesítményből és irodahelységekből áll. A vállalat tevékenységei végrehajtásához modern eszközöket, szerszámokat és mérőműszereket használ. A vállalatnak elegendő készlete van, hogy biztosítsa a termékek és szolgáltatások elérhetőségét.

Szaktudás
Alkalmazottaink iskolázva vannak munkabiztonság és egészségvédelem területén. A vállalat hozzáértését igazolják az alábbi dokumentumok, kiváltságok és engedélyek:


Oprávnenie
montáž

Osvedčenie

Oprávnenie
rozvádače

Potvrdenie

Osvedčenie

Potvrdenie


Minőség
2008-ban elkezdtük beépíteni a műszaki minőségi menedzsmentrendszert a vállalatunkba, amit egy tapasztalt tanácsadó vezetett. 2009 áprilisában, a tanúsító hatóság megvizsgálta a műszaki minőségi menedzsmentrendszer vállalatunkban és azt találta, hogy az kielégíti a standardokat EN ISO 9001:2009 a következő területeken: Kereskedelmi tevékenység, elektromos berendezések tervezése és gyártása, üzembe helyezés, elektromos berendezések karbantartása és javítása, elektromos berendezések különleges vizsgálata és tesztelése.
Na základe úspešne zvládnutého recertifikačného auditu v roku 2012 nám bola predĺžená platnos certifikátu systému manažérstva kvality podža STN EN ISO 9001:2009 do 11. 05.2015.


Certifikát ISO

Intergrovaná politika

Certificate ISO


Biztonság
V roku 2011 sa spoločnos sústredila na zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti práce a technologických procesov, predovšetkým v oblastiach, ktoré boli v roku 2010 identifikované externými poradcami ako kžúčové pre zabezpečenie maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. Jednalo sa hlavne o identifikáciu nebezpečenstiev a hodnotenie rizík, ich pravidelnú aktualizáciu, ako aj o analýzu procesných udalostí s ciežom identifikova a odstráni príčiny takýchto udalostí . Vo firme sú podža schválenej metodiky spracovávané zoznamy rizík a neodstránitežných rizík. Tieto zoznamy slúžia ako základný podklad pre riadenie rizík, ako napríklad pre prijímanie technických, organizačných a individuálnych opatrení na zníženie rizika. Za jeden z nástrojov riadenia rizík považuje spoločnos aj zvyšovanie povedomia pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S ciežom zlepšovania riadenia bezpečnosti u dodávatežov bol v roku 2011 zahájený systém auditov zameraných na ich činnos. Výsledky auditov sú pravidelne vyhodnocované a na základe vyhodnotení sa rozhoduje o prípadných nápravných opatreniach. Jedným z výstupov týchto hodnotení sú aj nové požiadavky na dodávatežov v oblasti BOZP.

V máji roku 2012 certifikačný orgán Technická inšpekcia a.s. preverila vybudovaný systém manažérstva BOZP v našej spoločnosti a konštatoval, že vyhovuje požiadavkám normy STN OHSAS 18001:2009 a vydala certifikát pre oblas:

Obchodná činnos, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržbu a opravu elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení


Certifikát OHSAS

Certificate OHSASTÜV SÜD


Certifikát TÜV SÜD

Certificate TÜV SÜD

 

  www.hi-techelektro.sk
Ádorská 5400, Dun. Streda , tel.: +421 905 301 653, 031 551 74 04
Copyright Š 2006 - 2024, HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
This site created by: ALELKES.EU